ปฏิทินกิจกรรม


หน้าหลัก >>ปฏิทินกิจกรรม

Event Information

Title : สัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนศิษย์ก้นกุฏิ" และ "ทุนนักศึกษาเรียนดี" ประจำปีการศึกษา 2564


 

สัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนศิษย์ก้นกุฏิ" และ "ทุนนักศึกษาเรียนดี" ประจำปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 16 ราย


           วันที่จัดกิจกรรม : 11/07/2565 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม :

File Download : Download