ติดต่อสอบถาม


          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
          63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
          โทรศัพท์ +66 53 875520-1
          โทรสาร: +66 53 498 133
          Email: contact@grad.mju.ac.th
          สายด่วน : 053-875472
          หรือ ชมเว็บไซต์ URL:- http://www.grad.mju.ac.th