ปฏิทินกิจกรรม


หน้าหลัก >>ปฏิทินกิจกรรม

Event Information

Title : สอบประมวลความรู้ของ นายชนัญชิดา ทาเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


 
           วันที่จัดกิจกรรม : 25/05/2565 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์

File Download : Download