ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏกฤตา สันทราย นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี


            รูปแบบการสอบ : สอบวิทยานิพนธ์
           

ด้วยนางสาวณัฏกฤตา  สันทราย รหัส 6206401007 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี มีความประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยรูปแบบและวิธีการสอบระบบออนไลน์


           วันที่จัดกิจกรรม : 24/07/2565 เวลาที่จัดกิจกรรม : 10:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม :

File Download : Download