ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรอนงค์ เส้งเล่า นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


            รูปแบบการสอบ : สอบวิทยานิพนธ์
           
           วันที่จัดกิจกรรม : 02/06/2565 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องบรรยาย ๒๔๐๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้