ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวพิมลนาฎ สิงหนุกุลกิจ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


            รูปแบบการสอบ : สอบวิทยานิพนธ์
           
           วันที่จัดกิจกรรม : 03/06/2565 เวลาที่จัดกิจกรรม : 1:00 PM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์